Indupart AB

Part till Industrin!

Välkommen till vår hemsida!

Indupart AB erbjuder tjänster och produkter till gruv-, stål-, pappers- och kraftindustrin.

Leveranser i projektform och projektledning är primära uppdrag.

"Säkerheten främst" känner alla igen. Leverans-, Drift-, och Personsäkerhet är ledstjärnor i verksamheten.

Bolaget har nära tillgång till och samverkar med kända aktörer i branschen och roller som projektledare, konstruktörer, programmerare, tillverkare, montagefirmor och provningsorgan. En bredd från idé till överlämnad funktion kan erbjudas, med leveranser av kompletta lösningar till kravställd funktion och kvalité.

 

Firmanamnet Indupart antyder som slogan säger Part till Industrin! Dels i form av tjänster som partner, och dels i form av utrustning och reservdelar som parter.

Loggan symboliserar ett material som rullar över brytrullar. Färgsättningen blått och gult anger säkerhetsfärger i en industrivärld med fasta och rörliga delar, där fasta maskindelar är blå och rörliga delar i signalfärgen gul. Blått och gult symboliserar också att det är ett svenskt företag.

 

Genom nätverk erbjuds stöd i industrianläggningar som exempelvis:

Leverans- och kravsäkring i upphandlingar och i befintliga anläggningar, genom  projektprocessen från förstudie till överlämnande, där tid, budget och funktion/kvalité är styrande parametrar.

Riskanalyser, tillsyn och kontroller i syfte att uppfylla gällande direktiv, författningar och standarder.

Elsäkerhetsutbildningar och elektriska revisionsbesiktningar både inom och utom landet, vid entreprenader, på befintliga anläggningar, och i inköpsprocesser.

Programmering och uppgraderingar av maskinanläggningar.

Design och tillverkning av enstycksenheter eller legoserier, och även leveranser av kompletta anläggningar.

Indupart AB ska kännetecknas av kvalitén på produkter och i arbetet.

Mål är att bygga långsiktiga och genuina relationer med våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners, genom återkommande kvalitativa leveranser som överträffar förväntningarna.

I verksamheten används den senaste tekniken för att nå målen.

Typiska kunder är SSAB, Outokumpu, Sandvik, Böhler-Uddeholm, VoestAlpine, Ruukki, Arcelor, Trelleborg, Acerinox, Lindab, Plannja, SAPA, Gränges, Tibnor, TetraPak, SCA, Stora Enso, ABB, Outotec, LKAB, Boliden samt leverantörer som maskinbyggare och konstruktionsföretag.

 

google4cad12f7aad7e71a.html